Waikura - Navigator

Waikura.jpg

Ka huri taku titiro ki Te Poho O Tamatea Tōkū Mauka
Te Tai waimārima o Whakaraupo,
Rere tou ka wai o Waimakariri me Waitaki ōkū Awa
Hoea te waka ko Takitimu,Uruao e
Tū tonu Te Wheke, tōkū Marae
Mihi atu,mihi mai, ko Kāti Wheke tōkū Hapū
Ko Kāi Tahu me Kāti Mamoe ōkū Iwi
Ko Te Rāpaki o Te Rakiwhakaputa te Rakatira,
Toitū tōkū tūrakawaewae,Ko Rāpaki tōkū pā
Kai Ōtautahi tōkū Kaika noho
Ko Anihana Briggs (Tau) tōkū Hākui
Ko George Briggs tōkū Hākoro
Ko Waikura (Cissy) Tau-Briggs-McGregor tōkū Taua
Ko Waikura Tau-McGregor tōkū Ikoa, Aoraki Matatū!

 

Waikura’s background is in teaching and support work, and she is excited to share her knowledge about te reo and Te Ao Māori with her community. Disability has always been a part Waikura’s life, with many years spent supporting her whānau and marae as a caregiver and advocate for those around her. Waikura is a natural carer, and shows immense aroha for those who need it, making her a key part of Hei Whakapiki Mauri’s kaupapa. 

Waikura has worked closely with Ruth and Gary for more than three years and has successfully stepped into the role of Navigator for Hei Whakapiki Mauri. As a Navigator, Waikura works hard to connect disabled Māori with resources, practical support and the means to be Māori first. 

 Since beginning with Hei Whakapiki Mauri, Waikura is proud to have worked alongside over 70 whānau, supporting them with accessing any services they need. These services accessible housing, WINZ support, ACC, tangi planning, Iwi connections, respite and elder care, and health care based on diabetes, strokes, mental illness support, over-eating, cancer, and Cerebral Palsy. 

Waikura is proud to have participated in a number of skill-based workshops, and professional development events, and has an incredible skill set that has made her a successful and valued member of our whānau.

Waikura is a proud mum who enjoys contributing to the development of her marae through weaving, waka ama, fitness, and gardening. Waikura’s artistic talents saw her gift Hei Whakapiki Mauri a tangi quilt that will be deeply treasured by all. She firmly believes that whakawhanaungatanga gives whānau the power to lift one another up.