Introducing our new Whānau Ora Navigator

We're excited to welcome our new Navigator Waikura McGregor. Waikura comes to us from the education sector and has a long history of working within her community and marae to create change.

Waikura's role is to work with disabled Māori and whānau to help them find pathways to achieve their goals and aspirations. She will also support individuals and whānau to find their voice and advocate for themselves. Waikura is ready to start working with whānau now, so please get in touch if you are interested, or know someone who might benefit from working with a Navigator. 

Meet Waikura

Waikura

Ka huri taku titiro ki Te Poho O Tamatea Tōkū Mauka
Te Tai waimārima o Whakaraupo,
Rere tou ka wai o Waimakariri me Waitaki ōkū Awa
Hoea te waka ko Takitimu,Uruao e
Tū tonu Te Wheke, tōkū Marae
Mihi atu,mihi mai, ko Kāti Wheke tōkū Hapū
Ko Kāi Tahu me Kāti Mamoe ōkū Iwi
Ko Te Rāpaki o Te Rakiwhakaputa te Rakatira,
Toitū tōkū tūrakawaewae,Ko Rāpaki tōkū pā
Kai Ōtautahi tōkū Kaika noho
Ko Anihana Briggs (Tau) tōkū Hākui
Ko George Briggs tōkū Hākoro
Ko Waikura (Cissy) Tau-Briggs-McGregor tōkū Taua
Ko Waikura Tau-McGregor tōkū Ikoa, Aoraki Matatū!

Kia ora whānau. I’m very excited to be starting my new role as Whānau Ora Navigator with Hei Whakapiki Mauri.

My background is in teaching and I am looking forward to sharing knowledge about te reo and Te Ao Māori with whānau.

I have a passion for whānau ora and a strong community focus. Disability has always been part of my life and I have supported my whānau and marae as a caregiver and advocate for many years.

I believe that whakawhanaungatanga gives whānau the power to lift one another up.

I am a very a proud Mum and enjoy contributing to my marae, weaving, waka ama, fitness and gardening.

You can contact me at waikura@kanohikitekanohi.org